درباره پروژه

 

پروژه تحقیقاتی گلخانه «کشت و صنعت جوین» از ابتدای مرداد ۱۳۹۹ آغاز گردید. این مجموعه در حال حاضر بهره‌برداری رسیده و زیر کشت است.

عنوان پروژه:گلخانه کشت و صنعت جوین
کارفرما:شرکت کشت و صنعت جوین
طراحی و ساخت: GSA Greenhouse
نصب: GSA Greenhouse
وضعیت:اتمام پروژه
مکان:خراسان رضوی، جوین
مساحت: ۶۸۰۰ مترمربع