خدمات

ما چه می‌کنیم؟

۱

ساخت و اجرای سازه گلخانه شیشه‌ای طرح وِنلو

۲

طراحی و مهندسی سایت پلان، سازه گلخانه شیشه‌ای و تجهیزات گلخانه

۳

اجرای کامل پروژه‌های کلید در دست EPC

۴

اجرای پروژه زنجیره ارزش گلخانه به روش EPCS

۵

تهیه و تنظیم مطالعات امکان‌سنجی