درباره پروژه

 

این پروژه به سفارش آقای اکبری در ۲ کیلومتری شرق دامغان، در استان سمنان و جهت کاشت صیفی‌جات تهیه و تحویل کارفرما شده است.

عنوان پروژه:گلخانه صنعتی - تجاری دامغان
کارفرما:آقای اکبری
طراحی و ساخت: GSA Greenhouse
نصب: GSA Greenhouse
وضعیت:اتمام پروژه
مکان:سمنان، دامغان
مساحت: ۵۰۰۰ مترمربع