قرارداد همکاری جهت پروژه گلخانه ده هکتاری شهرستان گرمه در استان خراسان شمالی توسط مهندس محسن سعادت‌منش، مدیرعامل هلدینگ صنعتی اسرارپویای شرق  و آقای محرم آقایی، کارفرمای پروژه امضا گردید.

این پروژه ۱۰۰۶۴۰ متر مربعی که به صورت کلید تحویل EPC است جهت کشت صیفی‌جات درنظر گرفته شده و توسط GSA Greenhouse در شهرستان گرمه استان خراسان شمالی اجرا خواهد شد.

دیدگاه ها غیر فعالند