دانشجویان رشته اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری در بازدید از مجتمع صنعتی GSA با فعالیت‌های این مجموعه آشنا شدند.

دکتر علی عامری، مدیرعامل مجتمع صنعتی GSA، ضمن تشریح فعالیت‌های تولیدی این مجتمع صنعتی، اطلاعاتی درباره روندهای اقتصادی GSA را در اختیار دانشجویان قرار داد.

دیدگاه ها غیر فعالند